Open dialoog over regionale economie

GRONINGEN - Rijksuniversiteit Groningen heeft een open dialoog over de sociaal-economische versterking van het aardbevingsgebied georganiseerd.

De open dialoog is onderdeel van een serie critical reviews, kritische beschouwingen van steeds een ander vraagstuk in Groningen. Ditmaal is de centrale vraag: ‘Welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om het aardbevingsgebied sociaal-economisch te versterken?’.

De critical reviews worden vormgegeven als een gesprek tussen deskundigen, betrokkenen en geïnteresseerden uit de wetenschap, de overheid en de samenleving. De precieze inhoud van de critical review wordt gebaseerd op de inbreng van alle deelnemers.

Verkenningen

De eerste fase van de critical review is achter de rug: eind november vonden 3 verkenningen plaats met steeds 10 deelnemers. Met de centrale vraag als uitgangspunt werd zo een groot aantal inzichten, vragen en ideeën verzameld.

Met een aantal terugkerende vragen, zoals ‘Hoe moeten investeringen renderen?’, ‘Welke criteria zijn daarbij van belang?’, ‘Hoe worden inwoners betrokken?’ en ‘Wie beslist?’, gaat de critical review nu de laatste fase in.

Slotbijeenkomst

Vrijdag 14 december vindt de slotbijeenkomst plaats. Onder voorzitterschap van hoogleraar Bestuurskunde Wim Derksen en met enkele prikkelende inleidingen wordt in een dagvullend programma toegewerkt naar gezamenlijke conclusies.

Aan het gesprek doen wetenschappers, ambtenaren, ondernemers en bewoners mee. Er is nog plek. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en deelname contact opnemen met de organisatie. Dat kan via review@mrll.nl.