Informateur Ineke van Gent adviseert coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie

GRONINGEN - Informateur Ineke van Gent adviseert een coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie voor de nieuwe gemeente Groningen. De nog te installeren gemeenteraad vergadert woensdag 12 december over dit advies.

Van Gent was als informateur gevraagd door GroenLinks. Deze partij werd bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 november met 11 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen.

Opdracht

Van Gent kreeg als opdracht mee de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele coalitie. Deze coalitie van politieke partijen zou volgens deze opdracht de meerderheid in de raad moeten hebben en ‘inhoudelijke samenhang en vergaande onderlinge samenwerkingsbereidheid’ moeten tonen.

Ondanks de moeilijke financiële omstandigheden moet deze coalitie verder werken aan een ‘ontwikkelagenda voor een duurzame en inclusieve toekomst’. Met speciale aandacht voor de relatie tussen de inwoners en de gemeente(politiek).

Openbare vergadering

De openbare vergadering over het advies van informateur Van Gent is woensdag in de nieuwe raadzaal van het stadhuis. Dit debat kan vanaf de tribune worden gevolgd maar ook thuis; via groningen.raadsinformatie.nl.

De vergadering begint met een toelichting van Van Gent op haar advies. Dit advies is te vinden bij de agenda van deze vergadering op groningen.raadsinformatie.nl.

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen wordt woensdag 2 januari 2019 geïnstalleerd.