Stad kan op zoek naar nieuwe burgemeester

GRONINGEN - Peter den Oudsten stopt na zomer van 2019 als burgemeester van Groningen. Tot die is hij waarnemend burgemeester van de drie fusiegemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Hiervoor werd hij vrijdag beëdigd.

Door Albert-Jan Garama

Een natuurlijk moment noemt Den Oudsten zijn besluit: ,,Een nieuwe gemeente, een nieuwe gemeenteraad. Nieuw elan. Daar hoort een nieuwe burgemeester bij. Daarom stel ik mij niet beschikbaar voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente. Voor de toekomst moet de nog te vormen gemeenteraad niet bij mij zijn.”

Den Oudsten viert eind volgend jaar zijn 68ste verjaardag. ,,Dan zou ik nog maar twee jaar aan de slag zijn en zou er weer een nieuwe burgemeester moeten komen.”

Optelsom

Toch lijkt zijn verklaring wat tegenstrijdig. Eerder zegt hij nog met plezier, energie en motivatie zijn ambt uit te oefenen. Ook zijn inzet en betrokkenheid veranderen niet, belooft hij. ,,Toch is het voor mij simpelweg een optelsom van een nieuwe gemeente, mijn leeftijd, en de privésituatie. In mijn directe omgeving komt mijn besluit zeker niet onverwacht. Voor mij is het wat het is.”

Den Oudsten wil tijd voor thuis. Maar helemaal stilzitten gaat hij ook weer niet. Zijn nevenfunctie als voorzitter van de toezichtsraad van hogeschool Windesheim blijft hij uitvoeren.

De raad heeft tot zijn aftreden de tijd zich te oriënteren op een nieuwe bestuurder. ,,Meestal duurt zoiets tot na de zomer, ook is het wachten op een kabinetsbesluit en een opvolger die dan beschikbaar moet zijn.

Stabiel bestuur

Afgelopen periode leidde hij, met veel jonge wethouders in de gelederen, een stabiel bestuur, vindt hij zelf. De komende tijd gaat Den Oudsten zich naderukkelijk bezig houden met de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Den Oudsten (1951) was eerder wethouder/ locoburgemeester van Leeuwarden, burgemeester van Meppel en Enschede. Sinds 1 januari 2015 is hij burgemeester van Groningen.