Behoud eigen cultuur

HAREN - Commissies van de plaatselijke culturele raad lichtten hun activiteiten toe in de hoop en verwachting dat de Harense cultuur in de nieuwe gemeente Groningen haar eigen plek zal blijven behouden.

Den Oudsten stelde dat de nieuwe gemeente de stadse cultuur niet aan de dorpen in de huidige gemeenten Haren en Ten Boer wil opleggen.

„De stad beseft dat de beide op te heffen gemeenten hun eigen cultuur hebben en er is de wil om die te behouden”, liet de Groninger burgemeester optekenen. „Alles wat hier in Haren op cultureel gebied bestaat, gaat 1 op 1 over naar de nieuwe gemeente, inclusief alle regelingen en subsidies. Na een periode van 2 jaar gaan we bekijken hoe de verschillende systemen in elkaar geschoven kunnen worden. Maar we hebben niet de drive om alles in de kookpot van Groningen te stoppen.”

Aanspreekpunt Harense samenleving

Ook de gebiedsmanager van de nieuwe gemeente Groningen, Marian Boelema, was aanwezig. Zij zal de komende jaren, deels vanuit het Harense gemeentehuis, het aanspreekpunt voor de Harense samenleving zijn en de schakel tussen de Hareners en de Groninger organisaties.

„Wij streven er naar dat iedereen er beter van wordt dat Groningen, Haren en Ten Boer worden samengevoegd”, stelde Den Oudsten.

Den Oudsten kreeg ook nog een rondleiding door ’t Clockhuys. „Een prachtig gebouw dat het waard is om behouden te blijven voor de Harener samenleving”, meende de burgemeester.

Speciale aandacht werd gevraagd voor de rechtszekerheid van de medewerkers van het Centrum voor Kunst en Cultuur en de status van de Harense Bibliotheek die straks onder het Forum gaat vallen.