Mattias Gijsbertsen leidt formatie nieuwe coalitie

GRONINGEN - Mattias Gijsbertsen gaat voor GroenLinks de formatie van een coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie leiden.

Dat heeft GroenLinks-lijsttrekker Glimina Chakor woensdag bekendgemaakt aan het eind van de bijeenkomst van de nieuwgekozen gemeenteraad over het advies van informateur Ineke van Gent.

Mattias Gijsbertsen is nu al wethouder voor GroenLinks. Het was al duidelijk dat hij weer wethouder in het nieuwe college wilde zijn. Onder leiding van formateur Gijsbertsen gaan 4 vier beoogde coalitiepartijen uit het advies van Van Gent onderhandelen over een coalitieakkoord.

17 gesprekken

Ineke van Gent was als informateur gevraagd door GroenLinks. Deze partij werd bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 november met 11 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen.

Lijsttrekker Chakor zei uit te gaan van een links, groen en progressief college. Van Gent kreeg als opdracht mee de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele coalitie met deze signatuur.

De burgemeester van Schiermonnikoog kwam na 17 gesprekken uit bij een coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie, goed voor 25 van de 45 raadszetels van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen.

Twijfels over SP

In de eerste gespreksronde had een aantal partijen al aangegeven dat een ‘frame’ van GroenLinks en PvdA voor de hand lag voor een socialer en groener college, legde Van Gent in de vergadering over haar advies uit.

Met onder meer de SP is nog een tweede gesprek gevoerd. Uiteindelijk kwam zij bij D66 en ChristenUnie uit als extra partijen.

Over de SP, die steeds pittige oppositietaal had gebezigd, waren twijfels, vertelde Van Gent. Of die partij de stap van oppositie naar het college wel kon maken, inhoudelijke twijfels omdat het ‘fundamenteel anders’ zou moeten en twijfels over de collegialiteit in het college.

„Het was allemaal niet goed, het moest allemaal anders. Ik zag dat niet tot een werkbare samenwerking leiden.”

Meer wethouders nodig

Met de beoogde coalitie zijn er meer wethouders nodig in de relatief korte nieuwe raadsperiode - in 2022 zijn nieuwe verkiezingen - betoogde de informateur, bijvoorbeeld 7 (nu 5). „Zodat de tijd er is om buiten het stadhuis op te halen hoe en wat”, lichtte Van Gent toe.

Zij zag wel dat er partijen teleurgesteld zijn over haar het advies. „Dat is helaas altijd zo.”

Zij sprak de hoop uit dat het nieuwe college iets diverser van samenstelling is. „Dat moet niet zo moeilijk zijn.” Nu zijn alle wethouders mannen.

Inclusief beleid

Glimina Chakor zei dat het uitgangspunt een links, groen en progressief college is geweest. „Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken met de gepresenteerde partijen. We willen aan de slag met een inclusief beleid waarin iedereen zich gehoord voelt, in de stad en in de dorpen.”

Volgens SP-lijstrekker Jimmy Dijk was een college met de SP dé kans op fundamentele verandering. „De eerste daad van GroenLinks is een grote historische, gemiste kans.”

De opmerkingen over de SP-toon en -taal heeft hem ‘in het hart geraakt’. „Wij zijn hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Het is te gemakkelijk ons af te rekenen op toon en taal.”

Ook de VVD is teleurgesteld. Deze partij zit in het huidige college met GroenLinks, PvdA en D66. „Heb het niet over ideologische verschillen”, zei VVD-lijstrekker Joost van Keulen, wethouder in het huidige college. „Zeg gewoon: ‘Dit wordt hem niet, we ruilen jullie in voor de ChristenUnie’.”

Een college zonder VVD vindt hij onverstandig. „Werkgelegenheid wordt als een soort bijwagen behandeld.”

Ongunstig financieel beeld

Lijsttrekker Carine Bloemhoff van beoogde coalitiepartner PvdA zei met vertrouwen de formatieronde in te gaan. „We kunnen ons vinden in het advies.”

Inge Jongman van de andere beoogde coalitiepartner ChristenUnie zei dat er een inhoudelijk gedeelte basis is om op het gebied van sociaal en duurzaam goed te kunnen samenwerken.

D66-lijsttrekker Paul de Rook zei zin te hebben in de formatie, maar dat er nog een harde noot te kraken is. „Het financiële beeld is niet gunstig.”

Lijsttrekker Marjet Woldhuis vam 100% Groninge sprak haar zorg uit over het genoemde aantal van mogelijk 7 wethouders. Elke wethouder kost 350.000 euro, wist zij. „Dat gaat ten koste van wat?”

Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland vroeg om voldoende oog te houden voor de rol van de oppositie.

Marten Duit van Student en Stad pleitte voor een wethouder voor studentenzaken, net als in Leiden.

PVV’er Ton van Kesteren zei te vrezen voor de kosten van de ‘doorgeslagen duurzaamheidsgekte’.