Kerstavonddienst in Martinikerk

GRONINGEN - In de Martinikerk in Groningen wordt maandag 24 december een kerstavonddienst gehouden.

In deze dienst wordt samengewerkt door de NGK Tehuisgemeente, de Jeruzalemkerk, de Oosterkerk en de PKN-wijkgemeente Martinikerk. Voorgangers in deze dienst zijn dominee Jaap van den Bos en dominee Rein den Hartog. Klarie Zwarteveen fungeert als lector. Verder werkt het door Floris Venema geleide Groninger koor Repete mee aan deze dienst. Janny de Vries bespeelt het orgel. Tonny en Jurrina Ronda geven muzikale begeleiding op de trompet.

Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis (wel is er een vrijwillige deurcollecte).