Margriet Drijver interim-bestuurder Lefier

GRONINGEN - Margriet Drijver gaat vanaf maandag 7 januari als interim-bestuurder aan de slag bij Lefier. Zij is door de raad van commissarissen van de onder meer in Groningen gevestigde woningcorporatie benoemd.

Margriet Drijver volgt Lex de Boer op, die sinds 1 december algemeen directeur van Pantar is. In de tussenliggende tijd heeft Matthieu van Olffen opgetreden als waarnemend bestuurder.

Margriet Drijver heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van de Rotterdamse woningcorporatie Com.wonen, tot deze in juli 2011 met PWS fuseerde tot Havensteder.

Daarna heeft ze bij meerdere grote corporaties in het Noorden - Acantus (Oost-Groningen), Woonconcept (Meppel, Steenwijk, Heerenveen) en Elkien (Friesland) - de rol van tijdelijk bestuurder vervuld. Ook gaf ze tijdelijk leiding aan Parteon in Zaanstad.

Op dit moment is ze directeur-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg, waar zij een fusie met De Veste per 1 januari 2019 voorbereidt.

Daarnaast is Drijver vanaf de start betrokken geweest bij het werk van Geopark De Hondsrug.

Margriet Drijver: „Ik verheug me erop om de komende periode samen met de medewerkers, huurders en belanghouders van Lefier aan de slag te gaan met de opgave deze corporatie heeft in haar werkgebied.”

Voorzitter Eric Koenen van de raad van commissarissen van Lefier: „Als RvC zijn we blij dat Margriet haar brede expertise wil inzetten voor Lefier. We zien uit naar de samenwerking en wensen haar succes.”

Begin 2019 zal het zoekproces naar de structurele invulling van de vacature voor de bestuurder starten. Tot het moment dat deze vacature vervuld is zal Margriet Drijver bij Lefier blijven.