Laatste gemeenteraadsvergadering huidige gemeente Groningen in teken afscheid

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen komt nog 1 keer bij elkaar. Woensdag 19 december is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van de huidige gemeente Groningen. Die staat in het teken van afscheid.

Burgemeester Peter den Oudsten blikt terug op de afgelopen raadsperiode en staat stil bij ieder raadslid dat niet in de nieuwe gemeenteraad terugkeert.

Dat zijn er 20, onder wie de nestor van de raad Rosita van Gijlwijk (SP). Zij is van de huidige raadsleden het langst actief geweest in de Groningse gemeenteraad (18 jaar). De 19 andere raadsleden keren terug in de nog te installeren nieuwe gemeenteraad.

Verder neemt D66-wethouder Ton Schroor in deze vergadering afscheid van de raad. Schroor heeft gezegd hoe dan ook niet terug te keren als wethouder in het volgende college van burgemeester en wethouders.

Voormalige Prins Clausconservatorium

In deze laatste vergadering van de huidige raad moet echter ook nog een klein aantal besluiten worden genomen. Onder meer over de tijdelijke huisvesting van de stadhuisgebruikers (onder wie het college van B en W, de ambtelijke top en de fracties).

Het voorstel is dat zij gedurende de verbouwing van het stadhuis - september 2019 tot in de eerste helft van 2021 - naar het voormalige Prins Clausconservatorium aan de Radesingel gaan. Daar zijn dan ook de vergaderingen van de raadscommissies.

De gemeente heeft het gebouw gekocht van de Hanzehogeschool. De gemeenteraad zelf vergadert tijdens de verbouwing in het provinciehuis.

Hamerstukken

De raadsvoorstellen waarover in deze laatste raadsvergadering wordt beslist zijn zogeheten conformstukken. Dat zijn ‘hamerstukken’ waarover niet meer wordt gedebatteerd maar waarover alleen een besluit wordt genomen.

De 45 raadsleden van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen, gekozen bij de gemeenteraadsverkiezing in Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november, worden woensdag 2 januari geïnstalleerd.

Live uitgezonden

Deze laatste raadsvergadering van de huidige raad begint 16.30 uur. De publieke tribune is gereserveerd voor genodigden, onder wie familieleden van de afscheidnemende raadsleden.

Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via een scherm in de trouwzaal van het stadhuis. Thuis kijken kan - zoals altijd - ook; via groningen.raadsinformatie.nl. Hier is ook de complete agenda van de vergadering te vinden.