UMCG onderzoekt risico op dementie

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start een onderzoek naar het risico op dementie.

De studie richt zich op beschermende factoren en risicofactoren voor dementie onder volwassenen van 40 tot 60 jaar, waarvan in de afgelopen maanden bij een van hun ouders de diagnose ziekte van Alzheimer of Vasculaire Dementie is gesteld.

Ouderdomsziekte

Dementie is een ouderdomsziekte. De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Bij vrouwen is dit zelfs 1 op 3, doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is.

In Nederland zijn nu ongeveer 270.000 mensen met dementie; dit aantal zal in de komende jaren sterk stijgen doordat mensen steeds ouder worden.

Verhoogd risico

Zodra bij een van de ouders dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, is vastgesteld, willen hun kinderen meer informatie over hun eigen risico op het krijgen van dementie.

Mensen met een ouder met dementie hebben een 2 tot 3 keer groter risico op het ontwikkelen van dementie dan mensen zonder een ouder met dementie.

Doel onderzoek

Het UMCG start een studie naar beschermende en risicofactoren voor dementie onder volwassenen van 40-60 jaar met een ouder bij wie de diagnose ziekte van Alzheimer of Vasculaire Dementie is gesteld. Het doel van dit onderzoek, ook wel de Demin-studie genoemd, is om na te gaan in hoeverre deze groep van volwassenen bereid is deel te nemen aan een dergelijke studie.

Alle deelnemers ontvangen een op maat gemaakt leefstijladvies om het risico op dementie te verkleinen. Onderdeel van de studie is om na te gaan of zij dit advies ook gaan opvolgen.

13 beschermende en risicofactoren

Bij deelnemers aan de studie wordt via vragenlijsten en lichamelijk onderzoek 13 beschermende en risicofactoren voor dementie gemeten, zoals beweging, voeding, alcoholgebruik, roken, nier, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, eenzaamheid en depressie, cognitieve activiteiten, bloeddruk, cholesterol en obesitas.

De deelnemers worden een jaar gevolgd. Hierbij wordt gekeken in hoeverre er wijziging optreedt in de 13 factoren, waardoor hun risico op dementie verandert.

Deelnemers krijgen informatie over dementie, erfelijkheid van dementie en de beschermende- en risicofactoren voor dementie. Daarnaast krijgen zij inzicht in hun (hersen)gezondheid en een op maat gemaakt leefstijladvies.

21 geheugenpoli’s

De studie wordt uitgevoerd door de afdelingen Epidemiologie, Ouderengeneeskunde en het Alzheimer Centrum Groningen van het UMCG. Zij werken hierbij samen met 21 verschillende geheugenpoli’s in Nederland.