Partij voor de Dieren wil carbidschieten aan banden leggen

GRONINGEN - De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft B en W schriftelijke vragen gesteld over carbidschieten.

Aanleiding is door Veiligheidsregio Groningen uitgeschreven wedstrijd waarin gezocht wordt naar de ‘tofste/ hardste knal’. De PvdD-fractie vindt de wedstrijd ongepast. Ze stelt dat de veiligste manier om met carbid om te gaan is om helemaal geen carbid te schieten.

Bovendien zou de wedstrijd er volgens de PvdD-fractie toe kunnen leiden dat mensen vroegtijdig carbidschieten om maar een filmpje voor de wedstrijd te kunnen opnemen.

Regels in APVG

De Partij voor de Dieren wil dat na de herindeling regels over carbidschieten worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen. Momenteel zijn daarin wel regels over vuurwerk vastgelegd, maar wordt over carbid niets gespecificeerd.

In de APVG zouden volgens de PvdD-fractie geluidsnormen - voor omwonenden en het dierenleven - moeten worden vastgelegd.

Bevolkingsonderzoek

Verder vraagt de partij of in het volgende bevolkingsonderzoek naar de veranderende opinie over vuurwerk in de stad ook de meningen over carbidschieten meegenomen kunnen worden.