Centrum Beeldende Kunst (CBK) definitief zelfstandig verder

GRONINGEN - B en W van Groningen hebben definitief besloten dat het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Groningen per 1 januari als zelfstandige stichting verder gaat. Eerder was hierover al een principebesluit genomen.

Het CBK is bedoeld om Stadjers op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met beeldende kunst.

Impuls geven aan nieuwe ontwikkelingen

B en W menen dat het CBK als zelfstandige stichting een betere impuls kan geven aan nieuwe ontwikkelingen in de stad. Vooral op het gebied van talentontwikkeling en het faciliteren van de sector zal dit vruchten afwerpen, is de verwachting.

De activiteiten van het CBK zoals Kunst op Straat, de kunstuitleen en het talentontwikkelingsprogramma blijven bestaan.

De instelling blijft voorlopig gehuisvest naast De Oosterpoort.

Meer mogelijkheden tot samenwerking

Verzelfstandigd kan het CBK zich, zo is de verwachting, ontwikkelen tot een partij met meer mogelijkheden tot samenwerking met partners in stad en regio.

Ook kunnen fondsenwerving en nieuwe geldstromen makkelijker op gang komen en zal de bedrijfsstructuur verbeteren, waardoor efficiënter en flexibeler kan worden gewerkt.

De Kunstraad Groningen heeft zich meerdere malen positief uitgesproken over een verzelfstandiging van het CBK.