Regionale Investeringssteun Groningen gaat door

GRONINGEN - Nieuwe en bestaande bedrijven op het Zernike Science Park in Groningen en in de Eemsdelta kunnen vanaf 1 februari 2019 weer een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

De succesvolle regeling wordt gecontinueerd met geld uit het Nationaal Programma Groningen. Het budget van de RIG wordt met 12 miljoen euro opgehoogd.

De RIG heeft sinds 2014 300 directe en ongeveer 450 indirecte banen opgeleverd. Bedrijven investeerden dankzij de regeling in totaal 138 miljoen euro.

Doelstellingen RIG

Doelstellingen van de RIG zijn vergroting van de werkgelegenheid en versterking van het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven, innovatie en vergroening van de industrie.

In totaal zijn 57 aanvragen gedaan. Met name MKB-ondernemingen profiteren van de subsidie. Van de 18 tot dusverre toegekende subsidies zijn er 16 voor MKB-ondernemingen.

Recent werd de RIG2018 gesloten vanwege een grote toestroom van projecten, ondanks een forse ophoging van het subsidieplafond.

Groene en toekomstbestendige banenmotor

„Continuering van de RIG is van groot belang voor de regio", stelt gedeputeerde Patrick Brouns. „Gas was de afgelopen decennia een grijze banenmotor. Die bouwen we nu om naar een groene en toekomstbestendige banenmotor. We bieden daarmee perspectief op behoud en groei van werkgelegenheid."

Meer informatie op www.rigscoorttop.nl.