Waterberging De Onlanden wordt afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen

EELDERWOLDE - Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag besloten tot aanpassing van de waterberging De Onlanden.

De waterberging moet in de toekomst een maximale waterstand van 15 centimeter boven NAP aan kunnen. Momenteel kan de waterberging een maximale waterstand aan van 20 centimeter beneden NAP. Een verschil van 35 centimeter.

Natuurgebied én waterberging

Het natuurgebied De Onlanden heeft niet alleen een functie voor de natuur, maar is ook ingericht als waterberging. Aanleiding voor de aanleg van de waterberging was het hoogwater van 1998. Door hevige regenval en het niet kunnen lozen van al dat water stond het water toen in grote delen van provincie en stad Groningen dreigend hoog.

KNMI-klimaatscenario’s

Gebaseerd op de nieuwste KNMI-klimaatscenario’s zal hevige regenval en stijging van de zeespiegel naar verwachting verder toenemen. Daarom moet het waterschap extra maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen voor de regionale dijken, de dijken binnen het waterschap.

Het uitgebreide pakket aan maatregelen moet de komende jaren worden uitgevoerd. De aanpassing van de waterberging De Onlanden is onderdeel van dit maatregelenpakket.

Carla Alma is lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest. „Met het optimaliseren van de waterberging willen we zorgen dat de inwoners van ons waterschap hier ook in de toekomst veilig voor het water kunnen blijven wonen”, zegt zij.

Beweegbare stuwen

Het optimaliseren van de huidige berging betekent dat het waterschap De Onlanden gestuurd kan inzetten tijdens extreem hoogwater situaties. Dat houdt in dat er beweegbare stuwen komen en dat de kades rondom De Onlanden lokaal opgehoogd moeten worden.

Het waterschap voert momenteel overleg over de plannen met de provincie Drenthe en de terreinbeheerders in het natuurgebied De Onlanden. Ook zijn de plannen besproken met de beide gemeenten in het gebied, Noordenveld en Tynaarlo.

In het eerste kwartaal van 2019 gaat het waterschap in gesprek met de bewoners, in en om het natuurgebied, tijdens informatiebijeenkomsten.