Kerst-inzamelactie Voedselbank Stad Groningen groot succes

GRONINGEN - De kerst-inzamelactie van en voor Voedselbank Stad Groningen heeft € 247.335 (verkoopwaarde) opgebracht. Dat is ruim de helft meer dan in 2017.

Met hulp van leden van de studentenverenigingen Vindicat en Albertus en studenten van Noorderpoort werd dinsdag, woensdag en donderdag bij 28 supermarkten een inzamelingsactie gehouden. De nadruk lag hierbij op houdbare producten, en producten als tandpasta, zeep, luiers en toiletpapier.

Verder wisten veel bedrijven die kerstpakketten over hadden Voedselbank Stad Groningen te vinden, meldden heel veel particulieren zich, en kwamen veel scholen en kerken spontaan in actie. Veel kerstspullen kwamen van Hornbach en Hema.

Een deel van de aldub binnengekomen producten is gedeeld met voedselbanken in de provincie die het zwaar hebben.

Grenzen komen in zicht

In de stad Groningen kwamen er in november en december 75 huishoudens bij. Daarmee stevent het aantal gezinnen af op 800. „Daarmee komen ook de grenzen in zicht om wekelijks voldoende gezond voedsel aan te kunnen bieden”, zegt bestuurslid Jack Koops.

Het bestuur van voedselbank heeft formateur Mattias Gijsbertsen daarom per brief gevraagd het bestrijden van armoede tot speerpunt te maken.

Koops: „De voedselbank heeft een tienpuntenplan dat er voor kan zorgen dat de armoede structureel daalt. Er gebeurt weliswaar veel in de stad voor armen, en dan met name voor arme kinderen, maar toch stijgt het aantal mensen dat een beroep op de voedselbank doet. De vooruitzichten voor deze groep in 2019 zijn nog slechter met een forse stijging van energiekosten, BTW-verhoging op voedsel en water, een hogere ziektekostenpremie en een verlaging van de huurtoeslag...”