Excellente beoordeling voor Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

GRONINGEN - Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen behaalt een excellente score voor zijn onderzoeksprofiel en –programma.

Dat zegt een visitatiecommissie van Hobéon, bestaande uit externe deskundigen. Het Centrum voor Ondernemerschap speelt een grote rol in de ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven.

Gebiedscoöperaties

De commissie is zeer positief over het concept gebiedscoöperaties, waarin ondernemers in een regio samenwerken aan de oplossing voor diverse vraagstukken uit dat gebied.

Studenten van de Hanzehogeschool en andere kennisinstellingen zijn hier nauw bij betrokken en ook de overheid heeft een belangrijke rol.

Noordelijke Innovatie Agenda

Het profiel van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap geeft een concrete uitwerking aan de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA).

De commissie wil graag dat de lectoren van het Centrum voor Ondernemerschap niet alleen invulling geven aan de NIA, maar deze ook mede bepalen.

Innovatiewerkplaatsen

Daarnaast komt er in de komende jaren meer aandacht voor middelgrote en kleine bedrijven. Dat gebeurt vooral door grote en groeiende innovatiewerkplaatsen, waarin bedrijfsleven, onderzoekers en studenten samenwerken aan oplossingen. Op die manier wordt ook de band tussen onderzoek en onderwijs versterkt.

Ook wordt de bijdrage van het onderzoek aan de kwantiteit en vooral de kwaliteit van start-ups nog meer verstevigd. In de 2018 U-Multirank-resultaten is te zien dat de Hanzehogeschool wereldwijd op de zesde plaats en landelijk op de eerste plaats staat in de categorie 'graduate companies', oftewel bedrijven opgericht door alumni.

Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap richt zich op praktijkgericht onderzoek, ondernemerschap in het onderwijs en ondersteuning voor studentondernemers.