Allerlaatste handeling B en W Ten Boer: eik voor Sint Annen

TEN BOER - Burgemeester Frank de Vries en de wethouders Annie Postma en Peter Heidema van de gemeente Ten Boer schenken donderdag 27 december (symbolisch) een herinneringsboom aan de inwoners van Sint Annen. Dit is de allerlaatste officiële handeling van B en W van Ten Boer.

Ieder dorp van de gemeente Ten Boer heeft dan een eigen herinneringsboom - met plaquette waarop verwezen wordt naar de bestaansperiode van de gemeente (1798-2019).

De 8 andere herinneringsbomen werden in het voorjaar geplant; in Garmerwolde, Thesinge, Ten Boer, Lellens, Winneweer, Ten Post, Wittewierum en Woltersum. Hiervoor werden behalve B en W ook basisschoolleerlingen ingeschakeld.

Eiken

In elke dorp is een andere soort van de eikenfamilie geplant. De naam staat op de plaquettes bij de bomen. De locaties van de eiken zijn in samenspraak met bewoners of leden van dorpsbelangenverenigingen gekozen.

De eik in Sint Annen is nu pas geplant, omdat de beide toegangswegen naar het dorp zouden worden vernieuwd en de leden van Dorpsbelangen de boom bij de entree wilden.

Bij de herinneringsboom wordt later nog een aantal andere bomen geplant. De gemeente Groningen neemt deze handeling in 2019 voor haar rekening.