Dampromotie op scholen in Groningen

GRONINGEN - Stadjer Roel Boomstra strijdt sinds vrijdag 28 december met de Rus Alexander Schwarzman om de wereldtitel dammen. Het Van Swinderen Huys in Groningen is van 4 tot en mt 8 januari een van de speellocaties. Een door Danny Staal van jeugddamclub Het Noorden geleide werkgroep grijpt deze gelegenheid het dammen te promoten onder kinderen in de basisschoolleeftijd én een schooldamtoernooi te organiseren.

De werkgroep verspreidt schooldampakketten met daarin 8 DamZ-borden, damboekjes voor beginners, een handleiding voor leerkrachten en informatie over het schooldamtoernooi dat 6 maart plaatsvindt. De eerste pakketten zijn inmiddels uitgedeeld.

Scholen kunnen, ter voorbereiding op het schooldamtoernooi, damlessen krijgen van ervaren jeugdtrainers. De kinderen leren behalve de spelregels ook een dampartij te spelen.

Doel van dit alle is de kinderen te enthousiasmeren voor het spel.

Het damproject wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, de orovincie Groningen en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

Meer informatie: wereldtiteldammen.nl.