Groninger onderwijs gaat door met succesvolle aanpak spitsmijdingen

GRONINGEN - De stad-Groninger mbo-scholen Alfa-college, Noorderpoort en Terra blijven ‘Anders Roosteren’.

Door hun roosters aan te passen - na 09.00 uur beginnen - hebben 5 locaties van de mbo-scholen het afgelopen schooljaar bijna 1000 leerlingen per dag uit de ochtendspits gehaald. Dat is 5 % van het aantal leerlingen en studenten dat dagelijks met het OV naar de stad reist.

OV-studentenkaart

Daarnaast zijn 2 voor Nederland unieke experimenten uitgevoerd met de OV-studentenkaart. Zo kregen studenten kregen het afgelopen studiejaar de mogelijkheid hun OV-weekkaart in te ruilen voor een speciale OV-weekendkaart, waarmee door de weeks gratis buiten de ochtendspits kon worden gereisd en gratis in het weekend.

Studenten die buiten de stad wonen, konden er voor kiezen hun OV-weekkaart in te ruilen voor een e-bike met OV-weekendkaart.

Deze twee experimenten wezen uit dat studenten hun reisgedrag aanpassen bij een aantrekkelijk alternatief: meer dan 90 % van de deelnemers was positief en zou er de komende jaren graag gebruik van blijven maken.

Niet eerder werd op deze wijze met de OV-studentenkaart geëxperimenteerd. „Groningen durft te experimenteren en haalt daarmee veel studenten uit de spits. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor andere regio's", stelt directeur Jan-Bert Dijkstra van de programmadirectie mobiliteit en gebieden, ministerie van van Infrastructuur en Waterstaat.

Piekbelasting in de spits

Ongeveer 18.000 van de 90.000 scholieren en studenten in Groningen reist dagelijks met de bus en trein naar en binnen de stad. Dit geeft een hoge piekbelasting in de ochtendspits. Ook het onderwijspersoneel reist in de drukke spits.

Met de verschillende maatregelen zijn er al veel spitsmijdingen in het OV en op de weg gerealiseerd. De ambitie in Groningen is nog eens minimaal 900 scholieren en studenten motiveren de dagelijkse OV-ochtendspits te mijden en ten minste 200 werknemers in het onderwijs uit de spits te halen.

De scholen gaan de komende jaren, met steun van het ministerie van IenWdoor met de succesvolle projecten.

Ook andere onderwijsinstellingen worden de komende periode gestimuleerd gebruik te maken van de regeling Anders Roosteren van Groningen Bereikbaar, Arriva en OV-bureau Groningen Drenthe.

Daarnaast wordt ingezet op onder andere het stimuleren van het gebruik van e-bikes, de inzet van deelfietsen en het aanpassen van het parkeerbeleid.