Provincie Groningen sluit subsidieregeling RIG 2018

GRONINGEN - De provincie Groningen sluit de Regeling Investeringssteun Groningen 2018 (RIG). Het subsidiebudget is uitgeput.

Met de RIG zijn tot nu toe 18 investeringsprojecten in de Eemsdelta en op Zernike ondersteund. Deze investeringen leveren bijna 300 extra arbeidsplaatsen op in de provincie Groningen.

2 maanden geleden werd het subsidieplafond van de RIG 2018 nog met 11,5 miljoen euro verhoogd. De vraag van ondernemers die willen investeren in extra arbeidsplaatsen en milieubeschermende maatregelen en verduurzaming is groot.

„De grote belangstelling toont wel aan dat de RIG een aantrekkelijk en effectief instrument is om de Groningse economie te versterken en voor duurzame banen te zorgen", weet gedeputeerde Patrick Brouns. „De belangstelling is groter dan we aankunnen. Vanwege de uitdagingen op het gasdossier en de vergroening van de chemie geven we in 2019 een vervolg aan de RIG."

RIG

De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen.

Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma.

De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.