Regenboogvlaggerij in de stad

GRONINGEN - Op het stadhuis in Groningen en ook op de Martinitoren en het Provinciehuis wapperen regenboogvlaggen. Provincie en gemeente willen daarmee laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.

In het hele land voelen lokale overheden deze behoefte. De regenboogvlag is het symbool van tolerantie voor homoseksuelen. De hausse aan regenboogvlaggerij is een reactie op de Nashville-verklaring.

De makers van het Nashville-document vinden dat er een te losse moraal bestaat rond thema's als homoseksualiteit. De Nederlandse versie werd recent vertaald en leidt nu tot verontwaardiging.