Berndt Benjamins nieuwe fractievoorzitter D66 Groningen

GRONINGEN - Berndt Benjamins is per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van de fractie van D66 in de gemeenteraad van Groningen.

Benjamins volgt Jetze Luhoff op, die bij de laatste verkiezingen al niet meer herkiesbaar was en afscheid nam van de raad. Luhoff was sinds 2006  lid van de gemeenteraad. Hij kiest voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Berndt Benjamins

Benjamins (46) is gemeenteraadslid sinds juli 2012 en was in die hoedanigheid onder andere lid van de commissies Ruimte & Wonen en Werk & Inkomen. Daarnaast vervulde hij diverse commissievoorzitterschappen.

Benajmins noemt het een eer tot fractievoorzitter van de lokale D66-fractie te zijn benoemd. ,,De politieke koers van D66 blijft uiteraard progressief, daarin is Luhoff een voorbeeld geweest", zegt de nieuwe preses. 

Portefeuilleverdeling

De uiteindelijke portefeuilleverdeling binnen de nieuwe fractie moet nog worden vastgesteld. Het wachten is op de invulling van het nieuwe college van B en W. Benjamins voert namens D66, samen met wethouder Paul de Rook, de inhoudelijke formatiegesprekken.

Benjamins woont samen met zijn vrouw en kinderen in de Hortusbuurt/ Ebbingekwartier.