Simone van Leusden en Saskia Nijburg genomineerd voor TaalHeldenprijs

GRONINGEN – Simone van Leusden, vanuit het Alfa-college coördinator bij Taalhuis Oosterpark, en Saskia Nijburg van WIJ Oosterparkwijk zijn genomineerd voor TaalHeldenprijs.

Simone van Leusden en Saskia Nijburg zijn - als samenwerkingsverband - genomineerd in de cateogrie 'Bruggenbouwer'. In deze categorie zijn dit jaar voor het eerst samenwerkingsverbanden genomineerd.

‘Bruggenbouwer’ is een persoon of samenwerkingsverband die zich inzet om mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen. Het doel van deze samenwerking islaaggeletterdheid aan te pakken. 

Samen laaggeletterdheid aanpakken

,,Ik ben er trots op dat onze samenwerking is genomineerd voor de landelijke TaalHeldenprijs”, zegt Simone van Leusden, die ook coördinator Educatie en Inburgering bij het Alfa-college is.

,,Ik hoop dat deze nominatie organisaties inspireert om de verbinding met andere instanties te zoeken. Dat ze samen de laaggeletterdheid in Nederland aanpakken, want dit kan je niet alleen."

Screeningsaanpak

Simone van Leusden en Saskia Nijburg sleepten een nominatie in de wacht voor een door hen ontwikkelde screeningsaanpak. Simone van Leusden vroeg WIJ Oosterparkwijk mee te werken aan het ontwikkelen van de screeningsaanpak. Dit om laaggeletterdheid te herkennen én bespreekbaar te maken.

Bij deze aanpak krijgen verwijzers, zoals medewerkers van het WIJ-team, training en uitleg over hoe ze laaggeletterden kunnen screenen en laaggeletterdheid bespreekbaar maken.

Uit een pilot blijkt dat deze methode werkt. ,,Deze screeningsaanpak heeft tot succes geleid, want er zijn meer laaggeletterde wijkbewoners in beeld gekomen en doorgestuurd naar passend onderwijs", weet Van Leusden. 

,,Ze zijn achteraf vaak blij dat hun laaggeletterdheid bespreekbaar is gemaakt. En dat ze de stap hebben gezet om naar een Taalhuis te gaan of onderwijs te volgen.”

Laaggeletterden

In de stad Groningen wonen gemiddeld 16.800 laaggeletterden, blijkt uit het onderzoek ‘Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland’ van Maastricht University.

Prijsuitreiking

De TaalHeldenprijzen worden donderdag 24 januari in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag uitgereikt door prinses Laurentien. De winnaars krijgen onder andere een cheque van 2500 euro.