Hanzehogeschool installeert lectoren Carina Wiekens en Wim Elving

GRONINGEN - Dr. Carina Wiekens en dr. Wim Elving worden donderdag 24 januari geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen.

Met het lectoraat Communication, Behaviour & The Sustainable Society onderschrijft de Hanzehogeschool het belang van sociale en maatschappelijke veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle transitie naar een duurzame samenleving.

Carina Wiekens en Wim Elving onderzoeken binnen hun lectoraat communicatieprocessen, sociaal maatschappelijke processen en gedragsverandering binnen de transitie naar een groenere samenleving.

Bijdragen aan duurzamere samenleving

Samen met de al aanwezige technische, juridische en economische kennis draagt het lectoraat via praktijkgericht onderzoek bij aan educatie en innovaties ten behoeve van een duurzamere samenleving.

Het lectoraat heeft zich al bewezen in succesvolle projecten als 10.000 Duurzame Huishoudens, de We-Energy Game, Bedrijfkracht, R-Link en Samen Besparen.

Lees verder na de video.

Sustainable Society Event

Voorafgaande aan de lectorinstallatie vindt het Sustainable Society Event plaats. Hier worden, in het bijzijn van gedeputeerden van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, aan verschillende belangengroeperingen en vertegenwoordigers van middelbaar onderwijs de resultaten van de omvangrijke projectenportefeuille gepresenteerd.

Studenten laten zien hoe zij bijdragen aan een duurzame samenleving door innovatieve ideeën te pitchen en er worden nieuwe projecten gelanceerd rondom het thema energiearmoede. 

Tijdens het Sustainable Society Event staat bovendien een pop-up Barn Talk over klimaatdepressie geprogrammeerd.