Groningse overheden aan de slag met regionale energiestrategie

ZUIDWOLDE - De Groninger gemeenten, provincie Groningen en waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s gaan samenwerken aan een regionale energiestrategie (RES). Bestuurders ondertekenden hiervoor donderdag in Rietland in Zuidwolde een intentieverklaring.

In de RES wordt vastgelegd hoe woningen van het aardgas af gaan, waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Hiermee wordt een vertaling gemaakt van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord naar de regio Groningen.

De Groningse gemeenten, provincie en waterschappen stellen de strategie samen op met maatschappelijke organisaties, bedrijven, netbeheerders en inwoners.

Nauwere samenwerking lokale overheden

De overgang naar duurzame energie en warmte is een ingewikkeld vraagstuk, met veel impact op het landschap en de inrichting van steden en dorpen. Lokale overheden gaan nu op 2 onderdelen binnen de energietransitie nauwer samenwerken:

  • duurzame warmte;
  • duurzame opwek van elektriciteit.

Daarnaast kunnen plannen en ideeën voor mobiliteit, industrie en landbouw worden meegenomen. 

De samenwerking wordt vormgegeven in een regionale energiestrategie, waarin samenhangende keuzes worden gemaakt. Deze aanpak past in de werkwijze die in het energieakkoord is afgesproken.

1ste stap in regionale samenwerking

Alle inwoners van Groningen krijgen te maken met deze strategie, vanwege het - op termijn - verdwijnen van aardgas als verwarmingsbron in woningen en gebouwen en de overstap naar duurzame energie. De verschillende partijen werken samen aan de beste aanpak voor de Groningse samenleving. 

Wethouder Lea van der Tuin-Kuipers van de gemeente Appingedam is interimvoorzitter van de op te richten RES-stuurgroep. ,,Met deze intentieverklaring zetten we een goede 1ste stap in de regionale samenwerking tussen gemeenten, provincie en waterschappen om te werken aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord", meent zij. ,,We gaan dit als overheden samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partijen oppakken en uitwerken." 

Ook gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen is blij met de gezamenlijke aanpak. ,,De uitvoer van het Klimaatakkoord vindt ook plaats in ons eigen huis en naast de deur; en wij nemen hierin nu zelf de regie!", stelt zij. 

Bestuurder Tjip Douwstra van waterschap Hunze en Aa's: ,,De waterschappen willen hun ervaringen en mogelijkheden inzetten voor de regionale energietransitie. We wekken zelf energie op en we stellen onze grond beschikbaar voor anderen om dat ook te doen.”

Nationaal Klimaatakkoord

De Regionale Energie Strategie komt voort uit het ontwerp Nationaal Klimaatakkoord. Met het Klimaatakkoord wil Nederland voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs: de CO2-uitstoot voor 2030 met 49 % verminderen en voor 2050 met 95 %. Daarnaast is besloten dat we stoppen met het gebruik van Gronings gas. D

e bijdrage van de regio Groningen aan dit klimaatdoel wordt in de Regionale Energiestrategie vastgelegd. De komende maanden wordt een strategie gemaakt die wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.