Van Oeckelen-orgel weer in volle glorie te beluisteren en te bewonderen

GARMERWOLDE - In de kerk van Garmerwolde staat vrijdag 8 februari een 'feestelijke bijeenkomst' geprogrammeerd. Aanleiding is de ingebruikname van het gerestaureerde Van Oeckelen-orgel.

Het in 1851 door Petrus van Oeckelen in de kerk van Garmerwolde opgeleverde orgel is een representatief voorbeeld van het oeuvre uit de bloeitijd van deze orgelmaker.

Het orgel verkeerde echter op onderdelen in slechte staat en was toe aan restauratie. In de periode 1996 - 1998 werd de 1ste fase van de restauratie uitgevoerd.

Kleurenonderzoek

Bij interieurwerkzaamheden in 2013/ '14 werd de orgelkast opnieuw geschilderd'. Veldman&Veltman baseerde zich daarbij op een door hen in 2012 uitgevoerd kleurenonderzoek.

Daarbij werd de originele kleurstelling weer aangebracht, met een mahonie-imitatie als hoofdkleur en beige en bladgoud voor de ornamentiek.

Voorts werden de – originele – registeropschriften conserverend hersteld.

Laatste deel restauratie

Begin september 2016 werd met het laatste fase van de restauratie gestart. De restauratiewerkzaamheden bestonden onder andere uit herstel van de orgelkas, snijwerk, windvoorziening, het pijpwerk en de speeltafel.

Na 2 jaar restaureren is het orgel nu weer in volle glorie te beluisteren en te bewonderen. Orgeladviseur Peter van Dijk en het team van Mense Ruiter Orgelmakers tekenden voor dit omvangrijke werk.

Bijdragen aan restauratie

De restauratie van het orgel is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het J.B. Scholtenfonds, Loket Leefbaarheid, Plusfonds Dijkpark, Stichting Marthe Havinga Fonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Olga Heldring Fonds, Stichting Orgelfonds Mooy, Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, W.J.O de Vries Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en het Dinamo fonds.