Bezwarencommissie verklaart bezwaren ongegrond: gemeente mag bomen A-Kerkhof kappen

GRONINGEN - De adviescommissie bezwaarschriften meent dat de gemeente Groningen de juiste procedures heeft doorlopen voor de herinrichting van het Akerkhof. Dit betekent dat de voorgenomen bomenkap, nodig om de plannen te realiseren, kan worden uitgevoerd.

De Adviescommissie Bezwaarschriften hield 6 december een hoorzitting. Dit naar aanleiding van bezwaren van onder andere Bomenridders Groningen en Vleermuiswerkgroep Groningen

De commissie heeft nu geoordeeld dat de bezwaren ongegrond zijn. Daarmee is voor de gemeente de weg vrij om door te gaan met de voorgenomen plannen. Wel is nog beroep tegen het besluit mogelijk. 

Bomenkap voor meer zonlicht

Het Akerkhof wordt aangepakt in de ambitie om meer verblijfplekken in de stad te realiseren. Om van het Akerkhof een aangename plek te maken, wordt nieuw hoogwaardig groen geplant. Om meer daglicht op de plek te krijgen, worden 5 bomen gekapt. Hierdoor ontstaat bovendien meer ruimte voor de resterende 6 bomen.

Om te bepalen welke bomen wel en welke niet worden gekapt, is de kwaliteit van de bomen onderzocht. Op basis van dit onderzoek is ervoor gekozen de 6 monumentale bomen in te passen in de plannen en de condities voor deze bomen te optimaliseren.

De 5 bomen met een mindere kwaliteit worden gekapt. Hier komen (in de omgeving) 6 nieuwe bomen voor terug; 3 in de A-straat en 3 in de Brugstraat. 

Voor het broedseizoen

De verwachting is dat de bomenkap eind februari, begin maart, zal starten, voordat het broedseizoen start. Daarna, in de loop van het voorjaar, kan de herinrichting beginnen.