Jaarwisseling en commissie Hertogh op agenda raadscommissievergadering

GRONINGEN - Het verloop van de afgelopen jaarwisseling en het advies van de commissie-Hertogh over de zuidelijke ringweg staan woensdag 6 februari op de agenda van de 1ste commissievergadering van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. Daarbij zullen nieuwe raadsleden voor het eerst het woord voeren.

Raadsleden bespreken de brief van burgemeester Peter den Oudsten over het verloop van de jaarwisseling. De brief gaat over de genomen preventieve maatregelen, de aanpak van een aantal zogeheten hotspots, de viering in de binnenstad (zoals het aftelmoment), de vuurwerkvrije zones en de geleden schade. De brief eindigt met een aantal aandachtspunten voor volgend jaar.

Dossieropbouw

Burgemeester Den Oudsten wil inzetten op dossieropbouw en het volgen van personen die eerder betrokken zijn geweest bij overlast en incidenten in de buurt en bekend zijn bij hulpverleners. ,,Hiermee kunnen we incidenten zoals in Paddepoel voorkomen door beter en eerder in te grijpen met een persoonsgerichte aanpak en eventuele specifieke maatregelen voor oud en nieuw.”

Verder wil hij de regulering van het carbidschieten nog eens nader te beoordelen.

Waar een wil is, komt een weg

Ander punt op de agenda is het advies van de commissie Hertogh over de Zuidelijke Ringweg. Dit advies gaat over de impasse met betrekking tot de Aanpak Ring Zuid. Het volledige advies, getiteld 'Waar een wil is, komt een weg', wordt nog niet verstrekt.

Verder bespreekt de raadscommissie de bouw van appartementen op het binnenterrein van het Pythagorascomplex aan de Stadhouderslaan in Groningen.

De raadscommissievergadering begint om 16.30 uur. De openbare vergadering is zowel vanaf de publieke tribune als via groningen.raadsinformatie.nl te volgen.