Soroptimist Film Festival voor Kinderen over de rechten van het kind

GRONINGEN - De beide stad-Groninger Soroptimistenclubs hebben voor dinsdag 12 februari het Soroptimist Film Festival voor Kinderen georganiseerd. Achthonderd kinderen uit de groepen 7 en 8 van elf basisscholen uit Groningen krijgen in het Groninger Forum drie films met een relatie met 'kinderrechten' te zien.

De Soroptimistenclub hebben het festival georganiseerd om, via films, kinderrechten onder de aandacht te brengen van kinderen. Het festival heeft tot doel de bewustwording van kinderen te vergroten.

Ook al is in ons land een aantal basisrechten voor kinderen bij wet geregeld, bijvoorbeeld het recht op onderwijs, er blijven volgens de Soroptimistenclubs nog voldoende zaken over waarover kinderen ook mee mogen en kunnen praten.

Drie films

De films die vertoond worden, hebben alle een relatie met kinderrechten. Zo gaat de film 'Blanka' over een klein meisje dat in de steek wordt gelaten door haar ouders. Ze vindt liefde, aandacht en warmte bij een blinde muzikant die ook op straat leeft.

'Rainbow' gaat over de 10-jarige Pari en haar kleine blinde broertje. Zij reizen door India om een beter leven te vinden.

'Rosie & Moussa', een film gebaseerd op de boeken van Michael de Cock, gaat over Rosie en Moussa. Wanneer Rosie met haar moeder verhuist naar de andere kant van Brussel, leert ze veel mensen kennen. Moussa is een van hen. Hij belooft haar te helpen haar vader te vinden die in de gevangenis zit.

Soroptmist International

Soroptimist International is een wereldwijde organisatie voor werkende vrouwen. Al deze vrouwen zetten hun kennis en vaardigheden in voor de bevordering van mensenrechten en de verbetering van de positie van vrouwen en kinderen.

Nederland telt 99 Soroptimistenclubs.