Wunderline: snel en comfortabel reizen tussen Groningen en Bremen

GRONINGEN/ WINSCHOTEN - De provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen hebben donderdag de samenwerkingsovereenkomst voor de Wunderline getekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding Groningen – Leer – Oldenburg – Bremen.

De feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats tijdens de Wunderline Conferentie in Winschoten. De Nederlandse en Duitse bestuurders benadrukken met de ondertekening het belang van de Wunderline voor Europa, Nederland, Duitsland en de noordelijke grensregio. 

Drie achtereenvolgende bouwstappen

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over drie achtereenvolgende bouwstappen, die moeten zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de spoorverbinding: kortere reistijd, meer comfort en een betere toegankelijkheid.

ProRail en DB Netz zijn al bezig met de voorbereidingen voor de planningsfase. ,,We gaan een nieuwe fase in waarmee we onderstrepen dat we gezamenlijk gaan voor de realisatie van de Wunderline”, zei gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen. Hij is voorzitter van de Stuurgroep Wunderline.

De eerste bouwstap vindt in 2024 plaats, tegelijk met het herstel van de Friesenbrücke. In 2030 is de reistijd tussen Groningen en Bremen teruggebracht naar iets meer dan twee uur. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstappen tussen Groningen en Bremen kunnen reizen.

,,Alleen het feit dat we zo snel zo ver zijn gekomen is voor een grensoverschrijdend project bijzonder opvallend. Daar ben ik trots op. We hebben de doelen die ons voor ogen stonden nu vastgelegd", liet Dr. Berend Lindner, Nedersaksens staatssecretaris van Economie, Arbeid, Transport en Digitalisering, optekenen.

Wegnemen van barrières 

Naast goed aansluitende verbindingen vormt de wederzijdse erkenning van diploma’s een absolute voorwaarde voor het werken over de grens. Om die reden hebben Nedersaksen, Bremen en Groningen een gemeenschappelijke verklaring ondertekend, gericht op het wegnemen van barrières op het gebied van onderwijs en arbeidsmobiliteit en op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, cultuur en toerisme.

De verklaring sluit aan bij lopende trajecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Nedersaksen.

Treinvervangend busvervoer

Tot aan het herstel van de Friesenbrücke en de eerste treinrit van de Wunderline kunnen reizigers op het deeltraject tussen Groningen en Leer gebruik maken van het treinvervangend busvervoer. Om de reiservaring van passagiers nu al te verbeteren wordt binnenkort geïnvesteerd in moderne en comfortabelere bussen, duidelijke bewegwijzering, wifi en digitale schermen in de bus.

Alle maatregelen hebben als doel de huidige reizigers ook gedurende de periode van het treinvervangend vervoer te behouden, nieuwe reizigers aan te trekken en alle reizigers mee te nemen naar de start van de internationale spoorverbinding, de Wunderline.

17 miljoen euro

Het (Nederlandse) ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur steunen het project. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaatliet weten de 17 miljoen euro, die vanuit het Rijk gereserveerd waren voor de realisatie van de Wunderline, nu definitief beschikbaar te stellen.