'The Origami Code' in Vera Zienema

GRONINGEN - In Vera Zienema wordt dinsdag 26 februari de documentaire 'The Origami Code' vertoond.

'The Origami Code' onderzoekt hoe de oude kunst van het vouwen van papier de speerpuntgebieden van het onderzoek is binnengedrongen en nu de weg zou kunnen vinden naar de ultieme fase in de bionica.

Lees verder na de video.

Ajay Kottapali

Na de vertoning van de documentaire staat een voordracht van wetenschapper Ajay Kottapali geprogrammeerd. Voor een specifiek project ontwikkelt hij op origami-papier vouwtechniek geïnspireerde energie-oogstinrichtingen. 

Kottapali is universitair docent bij de afdeling Advanced Production Engineering van het Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG) en Research Affiliate bij MIT, USA.

Deze vertoning van deze Engels- en Franstalige (Engelse ondertitels) documentaire, georganiseerd is samenwerking met Studium Generale Groningen, begint om 20.30 uur.