Partij voor de Dieren bezorgd over 5G

GRONINGEN - De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen heeft kritische vragen gesteld over 5G.

 Dit omdat Groningen is aangewezen als proeftuin voor het uitrollen van deze nieuwe generatie van mobiele technologie, terwijl steeds meer bezorgde geluiden klinken over de veiligheid ervan.

Geen proefkonijn

Een recent, uiterst kritisch artikel in het oudste opinieblad van  Nederland, de Groene Amsterdammer, zou het college toch wakker moeten 
schudden, meent Ankie Voerman, fractievoorzitter van de Partij voor de  Dieren in de provincie Groningen.

,,5G is verre van een eerste levensbehoefte, dus laat Groningers geen proefkonijn zijn in een 5G-proeftuin", stelt zij.

Voerman wijst erop dat meer dan 180 wetenschappers en dokters uit 35 landen de Europese Commissie met het zogeheten 5G appeal al in 2017 vroegen de uitbreiding van 5G uit te stellen. Ze waarschuwden dat de grotere blootstelling aan straling onder meer kanker en onvruchtbaarheid kan veroorzaken.

Uitstellen tot vaststaat dat het niet schadelijk is

Ankie Voerman eist de toepassing van het voorzorgsbeginsel en vindt dat het uitrollen van 5G in de provincie Groningen moet stoppen, totdat 
onomstotelijk vaststaat dat het niet schadelijk is.

In Groningen vinden meerdere pilots plaats. Onder de naam 5Groningen wordt Noord-Groningen zelfs dé proeftuin voor 5G.