De Meeuwen in geweer tegen opvang ex-verslaafden

GRONINGEN - In de Groningse wijk De Meeuwen zijn ze mordicus tegen de komst van tenminste 26 (ex-)verslaafden aan de Barkmolenstraat.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zoekt een opvanglocatie, woningbouwcorporatie Lefier wil ze wel huisvesten in een appartementencomplex in deze wijk en de gemeente is van plan mee te werken aan de opvang.

Bewoners van een wijk hebben al te kennen gegeven de opvang niet te willen. In het complex moeten (ex-) verslaafden worden gevestigd die nog aardig wat hulp nodig hebben, blijkt uit een toelichting op de aanvraag van de gebruiksvergunning. ‘De wooncomponent is ondergeschikt aan de zorgcomponent.’ De cliënten hebben een ‘intensieve zorgbehoefte’. Oftewel: ze zouden afgekickt zijn, maar op eigen benen staan lukt bepaald nog niet.

Tenminste 26 (ex-) verslaafden

Uit een memo van VNN en Lefier aan de gemeente Groningen blijkt dat er tenminste 26 (ex-) verslaafden in het pand gevestigd moeten worden omdat het anders financieel niet haalbaar is. Andere locaties bleken te klein of ongeschikt.

Bewoners hebben het gevoel dat de keuze voor De Meeuwen vooral financieel gemotiveerd is. Uit een brief die bewoners schreven aan raadslid Wim Koks blijkt dat ze tijdens een informatiebijeenkomst op 15 mei door Lefier en VNN voor voldongen feiten werden gesteld: de locatie stond vast, de categorie cliënten (twintigers met meersoortige mentale of psychiatrische problemen waaronder verslaving of criminele achtergrond) was bepaald en het aantal te huisvesten (ex-) verslaafden eveneens.

Vergunning voor de opvang

Niettemin schreven VNN en Lefier in een memo aan de gemeente goede hoop te hebben dat de bewoners in De Meeuwen de voorziening zullen pikken. ‘In dit geval is Lefier van mening dat juist het potentiële draagvlak in deze wijk zeer groot is’.

Bij de gemeente werd dit geloofd. Vorige week plofte een gemeentelijk schrijven op de mat bij de bewoners van De Meeuwen waarin het stadsbestuur aankondigt de vergunning voor de opvang af te zullen geven.

De praktijk staat in schril contrast met het optimistische memo van Lefier en VNN. Een aantal bewoners organiseerde een enquête in de wijk, waaruit blijkt dat 80 procent van de bewoners tegen dit plan is.