SP, GroenLinks en PvdA: geurklachten Hoogkerk beter onderzoeken

HOOGKERK - SP, GroenLinks en PvdA vinden dat de gemeente Groningen de geurklachten van bewoners over de industrie van Hoogkerk beter moet onderzoeken. Zij hebben vragen gesteld aan het college van B en W.

De klachten komen met name van bewoners Vierverlaten, de buurt die is ingeklemd tussen bedrijven Icopal en Suikerunie.

Hoewel de ervaren stankoverlast en mogelijke schadelijke effecten voor de gezondheid volgens de gemeente binnen de milieunormen vallen, blijven de klachten van omwonenden onverminderd voortduren.

De omwonenden maken zich bovendien nog steeds zorgen over mogelijke schadelijke effecten van de industrie dicht bij hun woonomgeving. De stank is volgens de bewoners in ieder geval niet afgenomen de afgelopen jaren. 

SP-raadslid Wim Koks: ,,De gemeente moet behalve het controleren van metingen en vergunningen ook luisteren naar de ervaringen van haar inwoners. Klachten over stankoverlast en zorgen over de gezondheid dienen altijd serieus te worden genomen.”