Avondgebed op 'Aswoensdag' in Gereformeerde kerk Ten Post

De Christelijke Werkgroep Ten Post organiseert op 6 maart, ook wel Aswoensdag genoemd, een avondgebed. Met Aswoensdag begint de 'Lijdenstijd', in de christelijke traditie: de voorbereidingstijd op het naderende Paasfeest.

Deze voorbereidingstijd duurt veertig dagen, tot Paaszaterdag en wordt dus ingeleid met het avondgebed.

Het avondgebed, wat ook wel een vesper wordt genoemd, wordt ingevuld met schriftlezingen, samenzang, stilte en gebeden. 

Er zal een collecte gehouden worden en er is de mogelijkheid om naderhand koffie en thee te drinken. 

Het avondgebed vindt plaats in de Gereformeerde kerk 'de Hoeksteen' in Ten Post en begint om 19:00.