‘Het loopt steeds weer uit de hand’

GRONINGEN De buurt De Meeuwen staat op stelten. De aangekondigde komst van een opvang voor 26 (ex-) verslaafden zorgt voor onrust. Een paar jaar geleden gebeurde in de HW Mesdagstraat hetzelfde: de buurt werd overvallen door de vestiging van 16 mensen die begeleid moeten worden bij hun reïntegratie in de maatschappij, waaronder (ex-)criminelen door het Leger des Heils. Hoe is het daar vier jaar na dato?

De afgelopen jaren ging het niet altijd lekker rond het pand met reïntegrerende heren in de HW Mesdagstraat, waaronder (ex-) criminelen. Dat ‘ex’ mag voor sommige bewoners van het pand wel tussen dikke aanhalingstekens. Momenteel is het rustig. Maar vorig jaar nog werd er volop gedeald op het aanpalende HW Mesdagplein. Een bewoonster van het naburige studentenhuis werd bedreigd. Een gezin is verhuisd na ernstige bedreigingen. Er hing af en toe een ronduit dreigende sfeer door ruzie tussen een (aantal) bewoner(s) en (zakelijke) relaties. En dan is er de herrie. Zodra het warmer wordt gaan de ramen omhoog en de stereo op tien. ,,En dan kan ik mijn eigen radio niet meer horen", zegt een bewoonster van de HW Mesdagstraat. We namen een kijkje in de straat.

Aan assertiviteit ontbreekt het ze niet in de HW Mesdagstraat. Twee slungels leggen lege bureauladen náást de vuilcontainer. Ze krijgen pittig commentaar van een mevrouw die langs wandelt met haar hondje. ,,Breng die maar naar de stort", zegt ze op een toon die geen enkele tegenspraak duldt, ook niet van twee knapen die een keer zo groot zijn. De jongens gapen haar schaapachtig aan. ,,Als je ze naast de container legt, trekt het andere troep aan, en voor je het weet ligt het hier vol.” De jongens kijken elkaar aan rapen de bureauladen tergend traag op en druipen af.

It takes a village to raise a child. De uitwerking van die gedachte zit ook achter het voornemen om 26 (ex-) verslaafden te vestigen in De Meeuwen. En zat een paar jaar geleden achter het idee van het Leger des Heils en gemeente om (ex-)criminelen te huisvesten in een pand in de HW Mesdagstraat, op de hoek met het Mesdagplein. De buurt voelde zich nogal overvallen en maakte zich zorgen over de overlast van ex-gedetineerden. Renate Harkema van het Leger des Heils zegt dat het Leger des Heils sociale inclusie belangrijk vindt. ,,Dat betekent dat onze deelnemers deel uitmaken van hun woonomgeving. Daarbij is onze insteek altijd dat we een goede buur willen zijn. Het is voor onze deelnemers en omwonenden echter niet altijd even gemakkelijk om op een sociaal aanvaardbare manier met elkaar samen te leven."

Dat is te zeggen. Geen van de buurtbewoners die we spraken wil met de naam in de krant. Er is al een gezin gevlucht na bedreigingen (de dochter zou wel even verkracht en vermoord worden) dus zo gek is dat niet.

Een buurtbewoner beschrijft de scootertjes die af en aan rijden. De jochies in patserbakken waar een gewoon mens met een eerlijk beroep jaren krom voor moet liggen. Voor hem is het zo klaar als een klontje dat er af en toe bewoners in het huis worden ondergebracht die dealen. En dat mag niet. Er mag eigenlijk heel veel niet in het huis.

,,De regels die het Leger des Heils de bewoners oplegt zijn wel streng", zegt een buurtbewoner. ,,Maar ik heb het gevoel dat de handhaving van die regels door het Leger des Heils wel eens te wensen overlaat. En dan ontstaat er weer onrust. Als er ruzie is of overlast, wordt er wel snel gereageerd, maar wij als buurtbewoners moeten het in de gaten houden. Eigenlijk wordt van ons verwacht dat we handhaven.”

Dat het overloopt van begeleidend personeel in het pand, kun je niet echt zeggen. ,,Er een hulpverleningsteam betrokken bij de ondersteuning aan de deelnemers. Zij zijn dagelijks aanwezig, maar het betreft geen 24-uurs zorg”, vertelt Renate Harkema van het Leger des Heils.

Verder is er een huismeester, maar die is niet permanent aanwezig. De vorige huismeester was rijschoolhouder. ,,Het werken met een huismeester wordt door de meeste mensen als positief ervaren", stelt Harkema van het Leger des Heils.

In de buurt lopen ze echt niet om ieder wissewasje op hoge poten naar het Meldpunt Overlast of de politie. ,,Als er een uurtje herrie is, prima, daar bel ik niet voor.” Maar af en toe is het wel erg bar, meent de buurtbewoner. ,,Op een gegeven moment stond de hele club op het dak te joelen naar zonnende studentes. Een er is iemand over de omheining geklommen endie probeerde bij het naburige studentenhuis naar binnen te gaan. Die was op de vlucht voor de politie. Als er handhaving was geweest, was dit niet gebeurd.”

De woordvoerder van de burgemeester is helder: ,,Naast dat de gemeente het belangrijk vindt dat kwetsbare groepen inwoners een thuis vinden, is de leefbaarheid in straten en wijken natuurlijk net zo belangrijk.”

Daarom is er een overleg opgetuigd tussen bewoners, Leger des Heils, gemeente, politie en verhuurder Patrimonium. ,,Inmiddels is de frequentie van dit overleg in de HW Mesdagstraat ongeveer 1 a 2 keer per jaar, wat iets zegt over het aantal meldingen op dit moment”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Een bewoonster die deelneemt in dit overleg is best tevreden over het overleg. Ze vindt dat binnen het overleg goed geluisterd wordt naar de verhalen van de bewoners. ,,Maar het Leger de Heils werkt met gele kaarten. Twee keer een gele kaart is rood. Dan moeten ze weg. Dus daar gaat tijd overheen en al die tijd is er die overlast. Kijk, de meeste jongens die in het huis zitten, willen echt wel vooruit. Die willen werken en een normaal leven. Er zitten een paar onruststokers tussen. En om de zoveel tijd komen er nieuwe voor in de plaats.”

De interventiemethoden werken wel, meent ook de buurman. ,,Maar het gaat steeds mis. Dat het Leger des Heils de handhaving in handen van de bewoners legt, vind ik gek.”

De gemeentewoordvoerder laat weten dat de ervaringen met het bewonersoverleg in de HW Mesdagstraat hebben geleid tot het voornemen om ook in de Meeuwen een dergelijk overleg in te stellen.

In de HW Mesdagstraat houden ze zich intussen vast aan de in 2017 van kracht geworden wet aanpak woonoverlast. Een ‘wet tegen neighbours from hell’ waarvan de Groningse wetenschapper Michel Vols geldt als wegbereider. De omwonenden hopen met deze wet in de hand in het uiterste geval het pand gesloten te krijgen. Het lijkt vooral een stok achter de deur. ,,Momenteel is het rustig”, zegt een buurman. ,,Hopen dat het zo blijft.”

Door Bram Hulzebos


Gerelateerd nieuws