Kleding voor kinderen van de Voedselbank Groningen

Groningen - Stadjer Pieter van der Zweep (deelnemer the Voice of Holland) en de 12-jarige Marith Visser, met als backing vocals Marjolaine Sopacua en Edward Hardenberg, verlenen wederom hun medewerking aan de (vervolg)actie 'Kleding voor de kinderen van de Voedselbank Groningen'.

Initiator André Ampak stelt dat hij zich vanwege de goede ontvangst van de eerste actie rond kerst 2018 verplicht voelde om met een vervolgactie te komen. Nu is het doel om nieuwe voorjaarskleding voor de kinderen (14 tot en met 18 jaar) van de Voedselbank Groningen aan te schaffen. 

Vorig jaar heeft Ampak een cd uitgebracht voor het goede doel, waarvoor toen ook veel media-aandacht was. Voor de vervolgactie roept Ampak op om 5 euro per maand te doneren voor een maximum van drie maanden. Als tegenprestatie wordt er dan in juni of juli 2019 een gratis huiskamerconcert gegeven door Pieter van der Zweep en Marith Visser. 

Een bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL 67 SNSB 0948 5122 88 t.n.v.  R. Gort Steendam o.v.v. 'voorjaarskleding' en vergeet niet je naam en adres te vermelden.