Groninger Studentenbond en Lijst Student Erkend roepen Hanzehogeschool op om landelijke onderwijsstaking te steunen

GRONINGEN De Groninger Studentenbond (GSb) en Lijst Student Erkend (STERK) sluiten zich aan bij de Landelijke Onderwijsstaking in Den haag en roepen de Hanzehogeschool op om de Landelijke Onderwijsstaking te steunen.

Een aantal maanden geleden kondigde de Algemene Onderwijsbond (AOb), Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV) een landelijke onderwijsstaking aan. Op vrijdag 15 maart 2019 wordt er door alle lagen van het onderwijs geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag. De aanleidingen voor de staking zijn onder andere de hoge werkdruk voor docenten, de bezuinigingen op het onderwijs en de verhoging van de rente op de studielening.

Dat alle lagen van het onderwijs gezamenlijk gaan protesteren is een historische gebeurtenis. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) erkent de problematiek. Als docenten of personeel van de RUG willen staken, krijgen zij hulp bij het overdragen van hun taken en wordt hun salaris doorbetaald. Bij de Hanzehogeschool (Hanze) zit het echter iets anders in elkaar.

Het bestuur van de Hanze en de Hanze Studenten Belangenvereniging (HSV) hebben geen steun betuigt voor de Landelijke Onderwijsstaking. “Studenten worden op allerlei vlakken benadeeld”, begint Bernd Abeling, fractievoorzitter van lijst STERK. “Denk bijvoorbeeld aan de invoering van het leenstelsel, het verhogen van de rente op de studieschuld en de bezuinigingen op het onderwijs. Ondertussen bedraagt de totale studieschuld onder Nederlandse studenten bijna 21,5 miljard euro. Door deze nationale staking niet te steunen, geef je een verkeerd signaal af”.

De GSb en Lijst Sterk roepen iedereen op om deel te nemen aan de Landelijke Onderwijsstaking. “Hoe meer mensen er zijn, hoe duidelijker we onze mening kunnen laten horen en hoe meer invloed we kunnen uitoefenen”, zegt Jolien Bruinewoud, voorzitter van de GSb. “Het erkennen van het probleem is de eerste stap naar de oplossing, en nu is het tijd om actie te ondernemen. Wij roepen iedereen op om zich bij ons aan te sluiten en op 15 maart te protesteren in Den Haag”.