Jubileum donatie Rotary voor Voedselbank Stad Groningen

GRONINGEN Rotary Groningen is al jaren betrokken bij activiteiten in de stad Groningen, met als doel de nood te lenigen van sociaal zwakkeren in de samenleving.

In dat kader heeft Rotaryclub Groningen bij haar 90-jarig jubileum de Voedselbank Stad Groningen een cheque overhandigd ter waarde van 10.000 euro. Het geld wordt specifiek besteed aan jongeren die niet de mogelijkheid hebben dagelijks een ontbijt te nuttigen. Zij gaan met een lege maag naar school, wat een negatief effect op concentratie en leervermogen heeft.

De gift is het begin van een bredere samenwerking tussen de Voedselbank Stad Groningen en de andere vijf Rotaryclubs in de stad. ,,Dat is nu juist het mooie van dit gebaar”, stelt Ulfert Molenhuis, voorzitter van Voedselbank Stad Groningen, ,,dat deze start een katalyserende werking heeft en niet bij een éénmalige gift blijft.”

Voorzitter Mieke Oosterwijk van Rotaryclub Groningen: ,,De essentie van de ondersteuning is dat het ons lukt om gedurende een heel jaar op zaterdag met twee leden ook fysiek de Voedselbank te helpen en niet alleen op financiële wijze bij te dragen aan de doelstellingen van de Voedselbank. Onze leden voelen zich erg betrokken.”

De Voedselbank Stad Groningen voorziet wekelijks 850 huishoudens van voedsel en ook non food. Rotaryclub Groningen is de oudste Rotaryclub van de zes clubs in de stad Groningen.