Reinder Reinders met lezing in Sociëteit De Harmonie

GRONINGEN Wist u dat de oudste bodemkaarten die er wereldwijd bestaan het verhaal vertellen over de grond onder onze voeten: Groningen?

In Sociëteit De Harmonie geeft archeoloog Reinder Reinders op zaterdagmiddag 23 maart om 16.00 uur hierover een lezing.

Twintig jaar voordat Acker Stratingh’s beroemde geologische kaart van Nederland verscheen, had men in Groningen al een geologische kartering uitgevoerd in de 57 gemeenten van de provincie. Het eindresultaat was een Geologische kaart van Groningen die in 1837 gereed kwam. Het is ook een archeologische monumentenkaart waarop de ligging en hoogte van 120 wierden is aangegeven. Waterafvoer en de grenzen van de zijlvestenijen zijn andere thema’s die op de kaart voorkomen.