Stadse Fratsen - Wel inspraak, geen invloed

GRONINGEN De inspraak die Stadjers hebben op wat er in hun straat of buurt gebeurt, is een wassen neus. Dat gevoel hebben verontruste bewoners van de de wijk De Meeuwen nu de ingebrachte bezwaren tegen de vestiging van 26 (ex) verslaafden in de buurt stuk voor stuk van tafel zijn geveegd.

Vandaag kwam er een brief van het stadsbestuur waarin het aankondigt de vergunning voor de opvang van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) toe te kennen en een ingrijpende afwijking van het bestemmingsplan toe te staan.

In deze brief steekt het college wel vast dat de afgesproken procedure om Stadjers bij de vestiging van dit soort opvang in woonwijken in mei vorig jaar niet goed is begonnen door VNN en verhuurder Lefier. De procedure is vervolgens netjes overgedaan. Niettemin voelen de bewoners zich allerminst gehoord. De argumenten en plannen die al in mei werden gepresenteerd door VNN en Lefier hebben ongeschonden de eindstreep gehaald, ondanks pittige kritiek en bezorgde vragen vanuit de buurt. Uit een in de buurt gehouden enquete bleek enkele weken geleden dat ongeveer 80 procent van de bewoners tegen de komst van de opvang is.

,,Het was vanaf het begin een gelopen race”, zegt Bé Obermeijer die namens een groot deel van de buurt spreekt. Het enige wat de bewoners uit de gesprekken met Lefier, gemeente en VNN hebben gehaald, aldus Obermeijer, is dat er twee slaapwachten in het opvangpand komen. ,,Maar dat is verder niet nader uitgewerkt. Misschien zetten ze er wel een stagiaire neer.”

Het wantrouwen is op zich niet gek: in de HW Mesdagstraat zette het Leger des Heils een rijschoolhouder in als huismeester in een pand vol (ex) criminele probleemjongeren. In deze straat is overigens een buurtoverleg opgetuigd waarin bewoners, politie, verhuurder, Leger des Heils en gemeente zitten. Hoewel het daar geregeld uit de klauwen loopt, heeft dit overleg wel effect. In De Meeuwen moet een dergelijk overleg ook opgericht worden.

Zo ver is het nog niet: de bewoners onderzoeken welke stappen ze kunnen ondernemen om de opvang tegen te houden.

 

 


Gerelateerd nieuws