Tweede editie niercafé in Martini Ziekenhuis

Groningen - Na een succesvolle eerste editie organiseert het Martini Ziekenhuis samen met de Nierpatiënten Vereniging Noord Nederland een tweede niercafé op woensdag 3 april. Het tweede niercafé gaat over de verschillende fases van nierfunctieverlies en over behandeling, preventie en dialyse.

Het niercafé is voor patiënten met (beginnende) nierschade en hun naasten. Drie inhoudsdeskundigen vertellen vanuit hun perspectief over verschillende onderwerpen. Dr. Kramer, internist-nefroloog bij het Martini Ziekenhuis, vertelt over behandeling en preventie van een chronische nierziekte, dr. Özyilmaz, internist-nefroloog bij het Dialyse Centrum Groningen, vertelt over dialyse als nierfunctievervangende behandeling en mw. Jansen, verpleegkundig specialist in het transplantatieteam van het UMCG, spreekt over een niertransplantatie als een nierfunctievervangende behandeling.

Verder is er alle ruimte vragen te stellen aan dit panel van deskundigen en om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. De zaal is op 3 april open om 19:00. De avond begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Aanmelden kan tot 27 maart via de patiëntenvereniging; graag vermelden met hoeveel personen je komt. Toegang is gratis.