Nacht van de Nacht in Blaauw Sterrenwacht

RODEN

De Blaauw Sterrenwacht van de Rijksuniversiteit Groningen is zaterdag 29 oktober geopend voor de twaalfde Nacht van de Nacht. Jong en oud zijn welkom en kunnen onder meer meedoen aan een Sterrenquiz en sterrenkijken.

Met de Nacht van de Nacht wordt tevens aandacht gevraagd voor de schoonheid van de nacht en de gevolgen van lichthinder. Weinig landen zijn zo fel verlicht als Nederland, wat voor mensen, planten én dieren hinderlijk is. Om lichtvervuiling aan de kaak te stellen, organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht. Door het hele land worden honderden nachtelijke activiteiten georganiseerd en wordt iedereen opgeroepen het licht uit te doen en te genieten van de schoonheid van de nacht. Ook de Blaauw Sterrenwacht sluit zich bij dit initiatief aan. De sterrenwacht is genoemd naar wijlen professor Adriaan Blaauw, die jarenlang in Zuidvelde woonde en onder meer onderzoek deed naar de historie van boerderijen in Zuid- en Westervelde. Bij mooi weer kunnen bezoekers sterrenkijken door verschillende telescopen in de Blaauw Sterrenwacht. Onder andere zullen dubbelsterren zoals Albireo en Epsilon Lyra, planetaire nevels en open en bolvormige sterrenclusters te zien zijn. Ook als het weer niet meewerkt is de sterrenwacht te bezichtigen en worden prachtige beelden van het heelal getoond die met de Gratama Telescoop gemaakt zijn.

Planetarium

Er zijn daarbij allerlei binnenactiviteiten voor jong en oud. In het Kapteyn mobiele planetarium begeleiden sterrenkundigen een reis langs de sterrenhemel en sterrenstelsels, geprojecteerd op een koepel om je heen. Gastspreker Jeffrey Bout vertelt in de lezing "Het heelal heeft alle tijd" over de rol van tijd in de rijke geschiedenis en toekomst van ons 14 miljard jaar oude heelal. Kinderen (t/m 12 jaar) kunnen hun kennis over het heelal testen in de Sterrenquiz, met een sterrenhemelparaplu voor de gelukkige winnaar. Zij kunnen ook aan de slag in de knutselhoek waar ze hun eigen model van een sterrenstelsel kunnen maken. En het universitaire wetenschapscentrum Science LinX laat bezoekers in hun doe- en ontdektentoonstelling zelf experimenteren met de wetenschap. De Blaauw Sterrenwacht bevindt zich in de Bernoulliborg (Nijenborgh 9) op de Zernike Campus in Groningen. De sterrenwacht zal geopend zijn vanaf 18:00 tot 23:00. Deelname is gratis. Aanmelding wordt aanbevolen via www.rug.nl/sterrenwacht. Meer informatie over alle activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht staat op www.nachtvandenacht.nl. Dit evenement wordt georganiseerd door het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en SRON Netherlands Institute for Space Research, in samenwerking met de Natuur- en Milieufederaties, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG) en Science LinX.

Auteur

ggeersing